หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญและใส่ใจคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิด
โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญและใส่ใจคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-22 12:16:40

โรงเรียนสาธิตให้ความสำคัญและใส่ใจคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิด

      เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 โรงเรียนสาธิตได้สำรวจเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับมอบจากบริษัทฟินเทคนิคซึ่งรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชบริพารในพระองค์ (ถนนอู่ทองนอก)  เพื่อนำมาติดตั้งในบริเวณโรงเรียน ในการวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับเขตก่อสร้าง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริษัทจะเข้ามาเก็บข้อมูลที่โรงเรียนทุกๆสิ้นเดือน เพื่อดูแลความปลอดภัยด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน 

ด้วยความรักและความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดีกับลูกๆนักเรียนทุกคน