หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-25 19:01:10

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เปิดภาคเรียน วันที่ 25 ตุลาคม 2565


ระดับชั้น

English Program

GEP

ม.1


M.1-GEP.pdf

ม.2

M.2-EP.pdf

M.2-GEP.pdf

ม.3

M.3-EP.pdf

M.3-GEP.pdf

ม.4

M.4-EPupdate25-10-65.pdf

M.4-GEP.pdf

ม.5

M.5-EP.pdf

M.5-GEP.pdf

ม.6

M.6-EP.pdf

M.6-GEP.pdf