แผนที่


แผนที่การเดินทาง


แผนที่ภายในโรงเรียน
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02-160-1109 ต่อ 101  โทรสาร 02-160-1109
เบอร์โทรติดต่อ
   ฝ่ายประถม    02-160-1109  ต่อ 101
   ฝ่ายมัธยม     02-160-1066
e-mail   sd@ssru.ac.th