พระพุทธสุนันทากร


            พระพุทธสุนันทากร เป็นพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พุทธลักษณะปางประทานพรผ้าทิพย์ ประดับตราประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหน้าตักกว้าง 17นิ้วประดิษฐานอยู่บนอาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อ พ.. 2512