กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อาจารย์กิตติพงษ์  เสนาะสรรพ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


http://elsd.ssru.ac.th/kittipong_saอาจารย์ ดร.ภูวิชญ์  งิ้วลาย

http://elsd.ssru.ac.th/phuwitch_ng/อาจารย์เมชญา  เลี่ยวบุ้นกิม

 http://elsd.ssru.ac.th/maychaya_le

อาจารย์วัชรวิช  แปลงศรี


อาจารย์ธวัลพร  บุญเซียม


http://elsd.ssru.ac.th/thawanphorn_bu


อาจารย์กุลรดา  ชีรนรวนิชย์


http://elsd.ssru.ac.th/kunrada_ch


Mr. Antione Benjamin

Mr.Jun Zhang


Miss. Dzlyana Babrouskay


Miss. Jayraida Gamayen Ebit

อาจารย์พรสิรินทร์  หาเรือนทรง
(อาจารย์พิเศษ)


.