หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 19:04:21

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256