หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 16:56:51

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา