หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมมอบนโยบาย พร้อมพลิกโฉม โรงเรียนสาธิต ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
ประชุมมอบนโยบาย พร้อมพลิกโฉม โรงเรียนสาธิต ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 21:36:41

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประชุมมอบนโยบาย พร้อมพลิกโฉม โรงเรียนสาธิต ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนได้รับทราบพร้อมปฏิบัติ