หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 22:13:28

                   วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 15 ชั้น 1