หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2565
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 10:39:01

ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แสดงนโยบายผ่านการแสดงให้กับรุ่นน้อง ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า โดยในปีนี้ จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565  ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวน 3 เบอร์

 เบอร์ 1   นางสาวพฤกษาชาติ  บัวคลี่

 เบอร์ 2   นางสาวอรญา  วราศรัย

 เบอร์ 3   นางสาวสุพิชฌาย์  ยงยุทธชัยกุล