หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-14 23:49:26

              วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 12.40 - 14.20 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดย คุณบดินทร์  เชนย์วิบูลย์  CEO GIE Thailand