หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ สำหรับนัักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5-6
โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ สำหรับนัักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5-6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 11:38:55

 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

               เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6   ทดสอบความรู้ทางวิชาการ (Pre-Test SSRU'65) โดยจัดสอบ 5 วิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564  สอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทราบผลคะแนนได้ทันที  

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร  http://regsd.ssru.ac.th/

คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การสมัคร