หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
คณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-18 10:57:33

             วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อนายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี