หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม
ประชุมบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-13 14:50:41

          วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 - 17.45 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือน โดยมีรองผู้บริหารฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงาน