หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ จัดเตรียมหนังสือค้างรับเพื่อจัดส่งให้แก่นักเรียนผ่านบริษัทขนส่ง Flash Express
ฝ่ายวิชาการ จัดเตรียมหนังสือค้างรับเพื่อจัดส่งให้แก่นักเรียนผ่านบริษัทขนส่ง Flash Express

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-15 12:10:48

              วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดเตรียมหนังสือแบบเรียนที่ค้างรับให้แก่นักเรียน   โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มาให้กำลังใจบุคลากรในบรรจุหนังสือแบบเรียน โดยจะเริ่มดำเนินการผ่านขนส่งFlash Exprees ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564  คาดว่าจะได้รับภายใน 1-2 วัน