หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-08 15:14:54

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีผู้สอบผ่านข้อเขียน มาสอบสัมภาษณ์จำนวนมาก  โรงเรียนได้จัดระบบการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน ลดความแออัดในบริเวณโรงเรียน และเป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา    

โรงเรียนจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564  ในเว็บไซต์โรงเรียน และป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน