หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบโอเน็ต ม.3
สอบโอเน็ต ม.3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-23 15:50:03

         วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ O-NET  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ให้กำลังใจนักเรียนก่อนเข้าสอบ