หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 16:04:25

                       คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต แสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน