หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-18 15:43:47

                   วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม  เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และแจ้งกำหนดการต่างๆให้บุคลากรทราบ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ