หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ เนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ เนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-16 15:04:33

             วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน  ถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ เนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563