หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน ม.4-ม.6 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ SSRU-TEP
          วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน ...
2018-08-31 19:05:39
คณาจารย์โรงเรียนฯ ใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษผ่านภาพยนต์
        วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2018-08-31 19:05:39
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้งาน Google for Education
       งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ นักศึกษาฝ ...
2018-08-31 19:05:39
โรงเรียนสาธิตฯ จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
          วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน ...
2018-08-31 19:05:39
นักเรียน ม.2 ทัศนศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส ...
2018-07-17 11:43:45
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงานวัดพระบาทน้ำพุ และวัดถ้ำกระบอก
           วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ ...
2018-07-17 11:29:34
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทัศนศึกษาตามรอยศิลป์ จังหวัดราชบุรี
          วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตม ...
2018-07-17 11:26:48
ประชุมพิจารณานักเรียนความประพฤติดีและคนดีศรีสุนันทา ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการประชุมอาจารย์เพื่อนำเสนอแล ...
2018-04-24 15:25:53
นักเรียนสาธิตสวนสุนันทาสอบทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสอบเพื่อให้ทุนการศึกษาในโครงการ "ท ...
2018-02-21 15:01:17
ข่าวย้อนหลัง