หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีราชเจ้า ปีการศึกษา 2560
        วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ ...
2017-11-24 19:49:19
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดน จากสถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
       สถาบันแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (PASA) ได้จัดโครงการ "ปิดภาคเรียนนี้ม ...
2017-11-24 14:10:00
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ...
2017-11-24 12:07:14
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
           วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  สโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ ...
2017-11-22 16:33:04
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทสอบคัดเลือก)
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษ ...
2017-11-15 17:37:14
ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน
ขอแสดงความยินดีแก่ นักเรียนสาธิตฯ สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ผ่านด้วยคะแนน 279 จากคะแนนเต็ม ...
2017-11-14 15:18:12
รร.สาธิต ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
          วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รร.สาธิตฯ ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพ ...
2017-11-10 18:54:32
โรงเรียนสาธิตฯ ปรับทัศนียภาพต้อนรับเปิดภาคเรียน
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปรับปรุงทัศนียภาพแ ...
2017-11-09 17:59:02
นักเรียน รร.สาธิต เข้ารับฟังบรรยาย “มารยาทชาววังและเบญจศีลเบญจธรรม”
             วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คาบประชุม นักเรียนระดับชั ...
2017-11-09 17:22:58
เรียนเสริมพิเศษภาษาอังกฤษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
             วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั ...
2017-11-07 14:13:55
ข่าวย้อนหลัง