หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคนงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดใบไม้ กิ่งไม้ ภายในบริเวณโรงเรียน
ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคนงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดใบไม้ กิ่งไม้ ภายในบริเวณโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยคนงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความสะอาด กำจัดใบไม้ กิ่งไม้ ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อความสะอาด สวยงาม ของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2