หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน การเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน การเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 22:40:38

                วันเสาร์ที่ 4 มิ.ย. 2565 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาษาอังกฤษวันเสาร์จำนวนมาก จัดโดยโครงการภาคภาษาอังกฤษ และสอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาเท่านั้น  โดยวันแรกมีการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรีให้นักเรียนทุกคน