หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอสัญจรดี วีถีไทย
นักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอสัญจรดี วีถีไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-16 08:35:11

นักเรียนชั้น ม.2/2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอสัญจรดี วีถีไทย โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ดังรายนามต่อไปนี้

1. ด.ช.พลเดช  ส้มฉุน

2. ด.ญ.เจนารัชต์ พีระธัญญนนท์

3. ด.ญ.นานา นาคามูระ

4. ด.ช.จิรเดช  ยอดเณร

5. ด.ญ.พิมพ์ชนก  ทักษิณ

6. ด.ญ. ศศิพร ศรีศศลักษณ์