หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ 3 ชุด ซึ่งแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในงานเกษียณอายุราชการ อดีตผู้บริหารและข้าราชการ กรมการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ 3 ชุด ซึ่งแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต ในงานเกษียณอายุราชการ อดีตผู้บริหารและข้าราชการ กรมการฝึกหัดครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ 3 ชุด ซึ่งแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต  ในงานเกษียณอายุราชการ อดีตผู้บริหารและข้าราชการ กรมการฝึกหัดครู  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  โดยการแสดงนาฏศิลป์ทั้ง 3 ชุด มีดังนี้ 1.ฉุยฉายเกษียณอายุ  2.หนุมานมานจับนางสุพรรณมัจฉา  และ3.เซิ้งตังหวาย  ควบคุมการแสดงโดย ผศ.อรวัฒนา  เนียมอุทัย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565  ณ  ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา