คลิปวิดีโออวยพรปีใหม่ 2564
คลิกเลือกเมนูเพื่อรับชมคลิปวิดีโออวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พลตำรวจเอก ดร.ปรุง  บุญผดุง
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ


คลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียน