็Happy New Year 2021
คลิกเลือกเมนูเพื่อรับชมคลิปวิดีโออวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พลตำรวจเอก ดร.ปรุง  บุญผดุง
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คลิปวิดีโอแนะนำโรงเรียน