หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2566 และ มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2567
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2566 และ มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 10:06:01

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2566 และ มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียนปี 2567  ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567