หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แนะนำโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-17 20:31:23

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566  อาจารย์ ดร.ภาวินี รัตนคอน หัวหน้าโครงการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แนะนำโครงการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ ห้องประชุมพณิชยกุล  โดยจะทดสอบเพื่อเข้าสู่โครงการโดยใช้ข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะจัดสอบให้กับนักเรียนทุกคน ทุกแผนการเรียน 

ในโครงการ กสพท.นี้  จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว นักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาที่ใช้ในการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะในกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย   ได้รับการฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาล    การแนะนำจากรุ่นพี่ที่ได้ศึกษาในคณะหรือกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แล้ว  และแนะแนวการทำพอร์ตจากรุ่นพี่