หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-18 16:43:38

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566  นักเรียนเข้ารับการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4