หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตฯ จัดงานลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-03-16 15:16:02

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมงานลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนวิชาลีลาศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก เสริมสร้างบุคลิกภาพและการเข้าสังคมของผู้เรียน  สอนโดย ผศ.สุวิทย์ สว่างโรจน์