หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโรงเรียนสาธิตทุกคน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2565
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโรงเรียนสาธิตทุกคน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-17 20:00:28

วันนี้ (18 ต.ค.2565) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการโรงเรียนสาธิตทุกคน ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้บริหารของโรงเรียน ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการรับฟังและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ (ฝ่ายประถม) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้สรุปผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สมกับเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (กพร.) ผ่านทุกตัวชี้วัด ด้วยคะแนน 100 เต็ม  นอกจากนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ท่านผู้อำนวยการ ได้ริเริ่มให้สายสนับสนุนวิชาการสรุปผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณตั้งแต่ครั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเรื่อยมาเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน  ผู้บริหารทุกท่านจึงขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกท่านที่ผ่านการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ด้วยความยินดียิ่ง