หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-28 12:26:49

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย