หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดูแลการฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณโรงเรียนสาธิต
ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดูแลการฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-16 23:55:48

               ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดูแลการฉีดพ่นยากำจัดยุง บริเวณโรงเรียนสาธิต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.  โดยดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงเป็นประจำทุกเดือน