หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมสถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 23:42:35

                      ด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน 2565  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมบรรยากาศ อาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตฯ ในโอกาสนี้ได้ร่วมรับฟังการแสดงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่บริเวณโรงอาหาร และร่วมสังเกตการณ์ การรับถาดอาหาร การรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โดยมีอาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ระยอง  ก้านดอกไม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ

Download