หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-15 22:18:14

                 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ สนามหน้าอาคาร ฝ่ายประถม