หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับเอกสารมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
รับเอกสารมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-06 16:28:06

บรรยากาศ การมารับเอกสารในการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565  

โดยเปิดให้รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เว้นวันหยุดราชการ  (9.00-15.00 น.) ณ ห้องวิชาการ อาคาร 13 ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา