หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตจัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'65
โรงเรียนสาธิตจัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'65

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-14 20:15:42

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU'65  วันที่ 26 ธันวาคม 2564  จัดการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19  จำกัดพื้นที่ในการเข้าสอบ นั่งเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อสอบเสร็จในแต่ละรอบสอบ  การสอบวัดความรู้ นักเรียนจะได้รับคะแนนสอบทันทีเมื่อสอบเสร็จ   เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน