หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะแนวออนไลน์ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ by พี่หมอ ครั้งที่2
แนะแนวออนไลน์ เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ by พี่หมอ ครั้งที่2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-18 11:16:15


วันที่ 23 ตค. 64 นี้ เวลา 10.00-11.00 น.  อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน  ได้จัดให้มีแนะแนวออนไลน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา โดยนางสาวเบญญา ฉัตรแก้วชัย ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา (SD76) ที่กำลังศึกษาคณะสัตวแพทย์ ปี 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้สนใจทั้ง ep และ gep เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้

 https://meet.google.com/bwg-rdpv-ccf  
 หรือเข้าผ่าน  google meet แล้วป้อนรหัส  bwg-rdpv-ccf