หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายระดับภูมิภาคเวชศาสตร์เขตร้อนสาธารณสุขของซีมีโอ
ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายระดับภูมิภาคเวชศาสตร์เขตร้อนสาธารณสุขของซีมีโอ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-12 16:53:47
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการได้จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและเครือข่ายระดับภูมิภาคเวชศาสตร์เขตร้อนสาธารณสุขของซีมีโอ  เพื่อหารือโครงการนำร่องเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมเพื่อเด็กและเยาวชนโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9 ประเทศในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว