หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อถวายความนอบน้อมและขอรับพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
นมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อถวายความนอบน้อมและขอรับพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-14 13:47:17

วันที่ 22 ธ.ค.2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เพื่อเป็นผู้แทนคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เดินทางไปนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และท่านยังเป็นกรรมการสถานศึกษาด้านศาสนาของโรงเรียนสาธิตอีกด้วย เพื่อถวายความนอบน้อมและขอรับพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564