หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าปีใหม่ 2564 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
มอบกระเช้าปีใหม่ 2564 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 15:35:47

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต มอบกระเช้าปีใหม่ 2564 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา