หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำความสะอาดในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่วงพักกลางวัน
ทำความสะอาดในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่วงพักกลางวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-13 15:15:26

ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ให้แม่บ้าน ทำความสะอาดโต๊ะเรียนภายในห้องเรียน ประตู  ราวบันได  และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ  ทุกอาคารเรียน  เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19   โดยจะทำเป็นประจำทุกวัน