หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-21 21:20:00

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยมี พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในการประชุม