หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการวิพากษ์งานวิจัย งบประมาณรายได้ ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
โครงการวิพากษ์งานวิจัย งบประมาณรายได้ ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-09 15:57:49

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการวิพากษ์งานวิจัย งบประมาณรายได้ ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มารุต พัฒผล  ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาวิพากษ์งานวิจัยให้แก่อาจารย์