หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสาธิต ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-17 14:12:09

            วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา