หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-04 13:26:41

        วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เพื่อรองรับการรับการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมประชุมการรับการตรวจประเมิน และการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563