หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวทั่วไป > ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.สาธิตฯ สวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-10-06 11:59:48

                                                        

         ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ม.4-5 (EP) ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ทุกระดับชั้น โดยมีกำหนดการดังนี้

             1. ระดับชั้น ม.1-ม.3 จัดกิจกรรมในวันที่ 5-7 ต.ค.2560

             2. ระดับชั้น ม.4-ม.5 จัดกิจกรรมในวันที่ 3-5 ต.ค.2560

             3. ระดับชั้น ม.6 จัดกิจกรรมในวันที่ 18-20 ต.ค.2560                                          

        การจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษนั้นมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน ภายใต้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตฯ และสต๊าฟชาวต่างชาติตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

อาจารย์ พชร วังมี รายงาน