หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-20 18:19:14

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2560
ระดับชั้น
ภาคปกติ (GEP)

ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
ม.1 - ม.3

ม.4 - ม.6


ดาวน์โหลด นั่งสอบ